Arhive categorii: Anunțuri

Finalizare proiect „Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI în parteneriat cu CENTRUL DE CALCUL SA a implementat în perioada 19 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”, Cod SMIS 2014+ 142452, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.       

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 16 de luni și a avut o valoare totală de 4,826,906.97 lei, din care contribuția Uniunii Europene a fost de 4.011.797,41 lei.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Sud-vest Oltenia, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultate obținute:

 • 6 evenimente de conștientizare organizate. Prin intermediul a 6 evenimente organizate în fiecare județ din Regiunea Sud-Vest Oltenia, participanții au fost informați cu privire la importanța și beneficiile participării angajaților la programe de formare continuă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 • 318 persoane selectate în grupul țintă al proiectului din care 42 persoane vârstnice și 151 femei, persoane ce au facut parte din grupul țintă al proiectului (angajați) și care au urmat programe de formare
 • 318 angajați beneficiari ai programelor de formare profesională – Creșterea performanțelor în plan profesional pentru un număr de 318 angajați prin organizarea de programe de formare profesională. Acest obiectiv a fost atins prin organizarea de programe de formare în domenii precum: competențe informatice, competențe digitale avansate și formare pentru specialiști IT
 • 318 persoane absolvente ale programelor de formare profesională abordate în proiect
 • 48 întreprinderi sprijinite – Sprijin acordat unui număr de 48 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 • 3 întreprinderi care vor introduce programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020

Informații suplimentare/date de contact:

Mirela Tudorescu, Manager Proiect L- CCIA Mehedinți, tel. 0722.604.540, email: secretariat@cciamh.ro

Rădescu Carmen, Coordonator activități campanii și selecție GT  L –  CCIA Mehedinți,  telefon 0740.240.317

Ionică Bebe Viorel, Coordonator partener 1 – Centrul de Calcul SA,  telefon 0723.387.370, email: viorel.ionica.ss@gmail.com

Lansare proiect „Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI în parteneriat cu CENTRUL DE CALCUL SA implementează în perioada 19 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”, Cod SMIS 2014+ 142452, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.          

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 de luni și are o valoare totală de 4,826,906.97 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 4.011.797,41 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Sud-vest Oltenia, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultate așteptate:

 • 6 evenimente de conștientizare organizate. Prin intermediul a 6 evenimente organizate în fiecare județ din Regiunea Sud-Vest Oltenia, participanții vor fi informați cu privire la importanța și beneficiile participării angajaților la programe de formare continuă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 • 310 persoane selectate în grupul țintă al proiectului din care minim 32 persoane vârstnice (10.32%) și 125 femei (40.32%), persoane ce vor face parte din grupul țintă al proiectului (angajați) și care vor urma programe de formare
 • 310 angajați beneficiari ai programelor de formare profesională – Creșterea performanțelor în plan profesional pentru un număr de 310 angajați prin organizarea de programe de formare profesională. Acest obiectiv va fi atins prin organizarea de programe de formare în domenii precum: competențe informatice (pentru 118 persoane); competențe digitale avansate (pentru 158 persoane) și formare pentru specialiști IT (34 persoane)
 • 280 persoane absolvente ale programelor de formare profesională abordate în proiect
 • 33 întreprinderi sprijinite – Sprijin acordat unui număr de 33 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 • 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020

Informații suplimentare/date de contact:

Mirela Tudorescu, Manager Proiect L- CCIA Mehedinți, tel. 0722.604.540, email: secretariat@cciamh.ro

Rădescu Carmen, Coordonator activități campanii și selecție GT  L –  CCIA Mehedinți,  telefon 0740.240.317

Ionică Bebe Viorel, Coordonator partener 1 – Centrul de Calcul SA,  telefon 0723.387.370, email: viorel.ionica.ss@gmail.com