Activități

A.1.1 Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor si selectie grup tinta

In cadrul acestei sub activități vor fi prezentate publicului elementele specifice ale proiectului , cu accent pe oportunitățile oferite si principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Informarea va fi făcută la nivelul tuturor celor 5 județe de implementare ale Regiunii Sud Vest Oltenia prin organizarea a 6 evenimente de informare ce cuprind si publicarea de comunicate de presa, distribuirea de materiale de informare si promovare dar si in mediul on-line prin campanii pe rețelele de socializare si site-ul propriu al solicitantului si partenerilor. Sub activitatea are un dublu rol: in primul rând de a face angajatorii sa conștientizeze importanta si necesitatea participării angajaților la programe de formare continua cat si rolul de a informa cu privire la oportunitățile oferite prin proiect, in vederea înscrierii la activitățile acestuia.

A.2.1 Organizare si derulare programe formare in competente digitale de baza

In cadrul acestei sub activități, vor fi organizate programe de formare profesionala pentru
angajați. Solicitantul împreuna cu partenerul in calitate de furnizor de formare profesionala
autorizat, vor organiza cursuri formare pentru un număr de 310 angajați înscriși in grupul ținta
al proiectului (din care 32 persoane vârstnice si 125 femei).

A.2.2 Organizarea de cursuri si seminarii dedicate digitalizării marketingului

In cadrul acestei sub activități, vor fi organizate cursuri pentru angajați. Partenerul in calitate de
furnizor de formare profesionala autorizat, va organiza cursuri pentru un număr de 56 dintre
membrii grupului ținta selectat si care a participat la unul din cursurile din cadrul A.2.1.
In cadrul acestei sub activități au fost alese cursuri in domenii de interes general, care pot
aduce un plus valoare oricărui domeniu economic. Cursurile vor viza domeniul digitalizării
marketingului, mai exact utilizarea aplicațiilor online si a rețelelor de social media in scop de
promovare (curs de 60 ore) precum si competente digitale specifice comerțului electronic (curs
de 60 ore).

A.3.1 Sprijin acordat întreprinderilor in vederea organizării de programe de învățare la locul de munca in domeniul alfabetizării digitale

In cadrul acestei activități se va acorda sprijin pentru 33 întreprinderi care își desfășoară
activitatea in Regiunea de Dezvoltare Sud-vest Oltenia, cu activitatea principala sau secundara
intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in
corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi
care intenționează sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel puțin unul din
aceste sectoare economice.
Sprijinul va consta in elaborarea si introducerea unor programe de învățare la locul de munca.
Sprijinul oferit va consta in realizarea unei analize la nivelul întreprinderilor, prin observarea
strategiilor de resurse umane aplicate la nivel de societate, nivelul de calificare/formare al
personalului, nivelul de adaptare al afacerii la digitalizare si utilizarea mijloacelor IT in
productie/vanzare/comunicare etc, problemele identificate, găsirea unor soluții de formare a
personalului prin programe de învățare la locul de munca in domeniu alfabetizării digitale etc.

A.4.1 Management de proiect

A.5.1 Informarea si publicitatea proiectului

In cadrul proiectului vor fi organizate o serie de activități ce țin de promovarea proiectului.
Activitățile de informare si publicitate desfășurate în cadrul proiectului se vor realiza cu
respectarea regulilor prevăzute în Manualul de identitate vizuala. In conformitate cu GS Condiții
generale POCU si cu Manualul de identitate vizuala 2014-2020, pe toate documentele
proiectului va fi inscripționată semnătura compusa a proiectului. Se vor amplasa
etichete/plăcute informative cu mențiunea sprijinului FSE realizate si aplicate pe toate bunurile
achiziționate in proiect, membrii grupului țintă vor fi informați referitor la sprijinul prin FSE, in
cadrul evenimentelor organizate se va menționa sursa de finanțare a proiectului, vor fi publicate comunicate de presa la demararea si finalizarea proiectului. Vizibilitatea proiectului va fi de asemenea asigurata prin amplasarea de afișe la toate locațiile de implementare a proiectului precum si prin includerea in toate documentele proiectului a mențiunii ca operațiunea a fost sprijinita in cadrul FSE.