Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Sud-vest Oltenia, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua in domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Obiectivul specific va fi atins prin implementarea subactivitatii A1.1 ce corespunde activitatii 1.3.4 din GS-CS.
    Prin intermediul a 6 evenimente organizate in fiecare judet din Regiunea Sud-Vest, de implementare a proiectului, participantii vor fi informanti cu privire la importanta si beneficiile participarii angajatilor la programe de formare continua in domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Tot pentru atingerea obiectivului specific vor fi selectate 310 persoane ce vor face parte din grupul tinta al proiectului (angajati) si care vor urma programe de formare. Obiectivul specific este in stransa legatura cu rezultatele propuse (310 persoane selectate in grupul tinta din care 32 persoane varstnice si 125 femei) precum si cu indicatorul de proiect 4S36
  2. Cresterea performantelor in plan profesional, pentru un numar de 310 angajati prin organizarea de programe de formare profesionala (din care un numar de minim 280 vor absolvi cursurile de formare) OS va fi atins prin implementarea sub A.2.1 si A.2.2 ce corespund activitatii 1.3.1 din GS-CS. Acest obiectiv va fi atins prin organizarea de programe de formare in domenii precum: in competente informatice (pentru 118 persoane); competente digitale avansate (pentru 158 persoane) si formare pentru specialisti IT (34 persoane). OS vizeaza un numar de 310 persoane angajate din care 32 persoane varstnice (55-64 de ani) si 125 femei.
    Obiectivul specific este in stransa legatura cu rezultatele propuse (310 angajati beneficiari ai programelor de formare si 280 persoane absolvente ale programelor de formare profesionala abordate in proiect) precum si cu indicatorul de proiect 4S34 si 4S36.
  3. Sprijin acordat unui numar de 33 intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Obiectivul specific va fi atins prin implementarea
    subactivitatii A.3.1 ce corespunde activitatii 1.3.3 din GS-CS. Obiectivul specific va fi atins prin activitati derulate pentru 33 intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul din aceste sectoare economice si in corelare cu cel putin unul din domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior. Obiectivul specific este in stransa legatura cu rezultatele propuse (33 intreprinderi sprijinite si 3 intreprinderi care introduc programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizzarea sprijinului) precum si cu indicatorul de proiect 4S35 si 4S17